Dienstverleningsconcept

We zouden het liefst iedere klant intensieve face-to-face-dienstverlening bieden, maar daar zijn helaas geen budgettaire mogelijkheden voor. We kiezen daarom steeds voor het effectiefste kanaal. WW’ers bieden we in de eerste 3 maanden van hun werkloosheid online dienstverlening. De meeste kunnen er goed mee uit de voeten. Wie niet met een computer kan omgaan, kan vanzelfsprekend rekenen op persoonlijke hulp op een van onze vestigingen. Dankzij onze inzet op online dienstverlening voor een deel van onze klanten creëren we ruimte om persoonlijke aandacht te geven aan werkzoekenden die niet op eigen kracht de weg naar werk vinden, zoals oudere werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Die persoonlijke aandacht kan variëren van intensieve, groepsgewijze dienstverlening aan 50-plussers, tot individuele ondersteuning aan arbeidsbeperkten. Omdat het budget krap is, moeten we ook daarbij soms prioriteiten stellen. Mensen met een WAO-uitkering, die vaak al heel lang buiten het arbeidsproces staan, bieden we bijvoorbeeld alleen persoonlijke hulp om weer aan het werk te komen als ze er zelf om vragen.