Regionale convenanten via Werkgeversservicepunten

In 2014 zijn via onze regionale Werkgeversservicepunten 208 regionale convenanten afgesloten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Hierna volgen een aantal voorbeelden.

In de regio Rijnmond hebben uitzendbureau Careermaker en UWV een overeenkomst gesloten om minimaal 50 werkzoekenden naar een baan als brandwacht te begeleiden. Deze intentie kan uitgebreid worden naar 100 werkzoekenden, die kunnen deelnemen in dit traject. Kandidaten gaan voor 12 weken in opleiding en vervolgens voor 8 weken via een proefplaatsing aan het werk bij de opdrachtgever. Na het succesvol afronden van de proefplaatsing en de training, gaan de kandidaten voor minimaal 8 maanden in dienst bij Careermaker. 115 werkzoekenden zijn met de opleiding gestart.

In september 2014 hebben UWV, 9 regionale gemeenten in de regio Rivierenland en SW-bedrijf Lander een convenant gesloten met als doel kwetsbare jongeren een volledig begeleid traject te bieden. Daarin doen zij met behoud van uitkering werkervaring op en worden ze tegelijkertijd opgeleid. Het doel is om deze jongeren gedurende het traject startklaar te maken voor de arbeidsmarkt. Het streven is om vervolgens 50% van de jongeren te laten doorstromen naar een betaalde baan. Het ROC verzorgt een arbeidsmarktgerichte opleiding. 31 werkzoekenden zijn daarmee gestart.