Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt hebben we in 2014 16 landelijke convenanten afgesloten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Hierna volgen een aantal voorbeelden.

In 2014 heeft UWV de samenwerking met Ahold geĆÆntensiveerd. Ahold heeft de ambitie om in 2016 2.000 Wajongers in dienst te hebben. Dit is 2 tot 4 Wajongers per winkel, afhankelijk van de grootte van de winkel. Het aantal Wajongers bij Ahold is het afgelopen jaar met ongeveer 150 gestegen. Ahold heeft nu rond de 800 Wajongers in dienst. UWV ondersteunt Ahold in zijn ambitie door enerzijds de werving voor Ahold te verzorgen en anderzijds het aanvragen van regelingen en voorzieningen te vereenvoudigen. Zo beschikt Ahold voor de werving over 1 aanspreekpunt per regio en is er voor de afhandeling van subsidieregelingen een centraal aanspreekpunt ingericht. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om verschillende aanvragen (waarvoor nu per aanvraag een separaat formulier is) te bundelen in een gecombineerd aanvraagformulier.

Met Bikeflex wordt al enkele jaren intensief samengewerkt. In 2014 is een nieuw convenant tussen UWV en Bikeflex afgesloten voor werkzoekenden uit de regio Utrecht en de regio Eindhoven. Uiteindelijk zijn er 39 werkzoekenden binnen dit convenant geplaatst. Bikeflex selecteert en screent werkzoekenden uit de doelgroepen van UWV in een intensieve intake, en verzorgt een 8 weken lange (intensieve) opleiding tot fietstechnicus. Daarna volgt een proefplaatsing voor 2 maanden bij een werkgever in het netwerk van Bikeflex. Na beĆ«indiging van de proefplaatsing volgt een dienstverband voor de duur van minimaal 6 maanden.

In de loop van 2013 is het convenant tussen UWV en Kruidvat verlengd voor een periode tot eind 2014. Doel is nog eens 94 werkzoekenden te plaatsen (in 2013 zijn 59 Wajongers geplaatst). Binnen het convenant zijn afspraken gemaakt voor intake en screening van door UWV aangeleverde kandidaten en eventuele begeleiding tussen de intake en de start van het contract; verder is een standaardinzet van 10 weken proefplaatsing afgesproken. Op dit convenant zijn 38 werkzoekenden geplaatst. Kruidvat overweegt ook in 2015 samenwerkingsafspraken met UWV te maken.