Convenanten voor jeugdwerklozen

UWV en gemeenten trekken bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid samen op. Via het landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we convenanten af met landelijk opererende werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. Met SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, is afgesproken om een aantal van deze convenanten te benutten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

In 2014 is het bestaande convenant van UWV en Defensie uitgebreid met de 5 arbeidsmarktregio’s Leeuwarden, Zwolle, Emmen, Groningen en Rotterdam. Doel is hiermee 500 jonge sollicitanten extra op reguliere vacatures te krijgen, 100 jongeren een ‘Train them in’-opleiding te laten volgen en 100 jongeren een werkfitstage.

Voor de opening van 6 Primark-filialen hebben de Werkgeversservicepunten kandidaten geselecteerd uit doelgroepen van UWV en gemeenten. Tijdens informatiesessies op de Werkgeversservicepunten verzorgde een recruitersteam van Primark informatie over het bedrijf, de functies en de vervolgprocedure. In totaal zijn circa 1.000 vacatures vervuld met kandidaten die ingeschreven stonden bij UWV, van wie 330 in de leeftijd tot 27 jaar. Van 1 filiaal zijn de resultaten nog niet bekend.

De gemeenten Zeist en Utrecht hebben besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de vermindering van de jeugdwerkloosheid. Samen met de Vereniging Sport Utrecht (VSU), Sportservice Zeist en UWV is het Sportnetwerk(t)-project opgestart om jongeren aan het werk te helpen. Doel van het project is werkgevers te enthousiasmeren en te informeren en om hun te vragen werkplekken beschikbaar te stellen om banen en stages te creëren voor jongeren. Hiertoe is op een innovatieve wijze gebruikgemaakt van het werkgeversnetwerk van de sportverenigingen (businessclub, sponsorclub, adverteerders). Uiteindelijk zijn zo’n 70 vacatures en stageplaatsen opgehaald en ingevuld.