Pilot geautomatiseerd verantwoordingsbericht

Dankzij de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen is het technisch mogelijk om geautomatiseerd een verantwoordingsbericht naar klanten te sturen als deze niet op tijd hun sollicitatieactiviteiten doorgeven. Op basis van ervaringen uit eerdere pilots wordt sinds april 2014 een bijgestelde werkwijze getest op 3 vestigingen. Via het verantwoordingsbericht krijgt de werkzoekende de mogelijkheid om binnen 2 weken alsnog sollicitatieactiviteiten door te geven en ook aan te geven waarom hij dat te laat heeft gedaan of waarom hij niet (voldoende) solliciteert. Daarnaast krijgt de klant het aanbod om gebruik te maken van ondersteuning op de vestiging om de mogelijkheden van de Werkmap beter te kunnen benutten.

Werkzoekenden die niet op het verantwoordingsbericht reageren, bellen we op om te achterhalen of zij mogelijk niet of onvoldoende in staat zijn om van online dienstverlening gebruik te maken. Onwennige klanten krijgen ondersteuning om hen op weg te helpen. Klanten voor wie online dienstverlening niet mogelijk blijkt, krijgen dienstverlening op de vestiging. Op de pilotvestigingen steeg de naleving veel sneller dan op de andere vestigingen, ook gedurende de vakantieperiode.