Crisisorganisatie UWV

Om effectief te kunnen optreden in geval van een (dreigende) crisis, zoals de langdurige uitval van online bereikbaarheid, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert op zowel centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De crisisteams worden ondersteund door supportteams. Deze teams oefenen eenmaal per jaar een realistisch scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat doelmatig, adequaat en effectief op te treden in crisissituaties. In februari 2014 is een crisisplan in werking getreden dat specifiek gericht is op verstoring van de online dienstverlening. Het plan is op 30 april geoefend en naar aanleiding daarvan verbeterd. In 2015 wordt de crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd.