Project Wijzigen ontslagstelsel en passende arbeid

Het project Wijzigen ontslagstelsel en passende arbeid (WOPA) zorgt ervoor dat UWV de wijzigingen in het ontslagstelsel vanaf 1 juli 2015 kan uitvoeren. Het project werkt aan de digitalisering van de ontslagprocedure. Ook zorgt het project voor de implementatie van de wijzigingen rondom ‘passende arbeid’.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een volledig digitaal ontslagproces te ontwikkelen dat op 1 juli 2015 van start moest gaan. In 2014 is gebleken dat de noodzakelijke software en hardware veel omvangrijker en kostbaarder zouden worden dan aanvankelijk geraamd. Sinds januari 2015 wordt aangestuurd op het realiseren van een beperkte vorm van digitalisering. Op uwv.nl gaan we werkgevers vanaf 1 juli 2015 een online formulier aanbieden met een gestructureerde aanvraagstructuur.