Wajongers informeren

Wajongers vormen een kwetsbare doelgroep, ze hebben vaak hulp van anderen nodig om hun weg te vinden in de voorzieningen die voor hen beschikbaar zijn. We vinden het belangrijk om Wajongers en hun omgeving goed te informeren over de veranderingen die hun mogelijk te wachten staan. Begin juli 2014 is een massamediale campagne van start gegaan met radiospots, advertenties in landelijke dagbladen, en uitgebreide informatie op uwv.nl, onder andere in de vorm van animatiefilmpjes. Daarnaast hebben de Wajongers direct na de besluitvorming in de Eerste Kamer in juli een brief ontvangen met algemene informatie over de betekenis van de Participatiewet op het gebied van beoordelen, werken en uitkering. Ook werd in artikelen in UWV Perspectief magazine en op UWV Perspectief online