Participatiewet

In de Participatiewet worden bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning (WWB, Wsw en een deel van de Wajong), opgenomen in 1 regeling. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan werk, liefst bij een reguliere werkgever. De wet is in werking getreden op 1 januari 2015. De huidige Wajongers blijven bij UWV en worden niet overgedragen aan de gemeenten. De komende jaren worden zij beoordeeld op arbeidsvermogen.

Om in samenhang te kunnen sturen op de voortgang in de voorbereidingen op de invoering en om de integraliteit te kunnen bewaken, is een programma ingericht dat UWV-breed de regie voert.