Divers personeelsbestand

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

Vrouwen

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind 2014 was 56% van de UWV’ers vrouw; vrouwen maakten 64% uit van de nieuwe medewerkers. Het aandeel vrouwen in het eerste en tweede echelon was 24%; in het derde en vierde echelon was dat 36%.

In 2014 heeft UWV voor de vijfde keer de Annette Dümig-prijs uitgereikt voor het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar de Women-app, een app waarin alle informatie over werk, opleidingen en carrièrekansen overzichtelijk bij elkaar staat.

Jongeren

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2014 hebben we 1.059 medewerkers (988 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (63%).

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door uitzendpartners en door UWV zelf. In 2014 zijn in totaal 101 medewerkers gestart via de instroomopleiding. Ze komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst bij een van de betrokken uitzendpartners.

Wajongers

We willen eind 2016 binnen onze organisatie 100 duurzame inclusieve werkplekken hebben voor Wajongers. Hiermee levert UWV ook zijn bijdrage aan de doelstelling uit de Participatiewet om 125.000 banen te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid. Bij de UWV Inclusiefmethode wordt werk anders georganiseerd, om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te komen. Op deze wijze bevorderen we de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar eigen vermogen een bijdrage te leveren.

De werkbegeleiders van de Wajongers krijgen een opleiding en coaching. De Wajonger heeft altijd een direct aanspreekpunt en problemen worden tijdig gesignaleerd. De direct betrokken collega’s worden voorgelicht over de komst van de Wajonger. In de praktijk erkennen managers en collega’s steeds meer dat de inzet van deze nieuwe collega’s leidt tot voldoening en verrijking voor iedereen op de afdeling.

Eind 2014 hadden 91 analisten de opleiding voor UWV Inclusieve Arbeidsanalyse gevolgd. Daarnaast hadden 91 andere collega’s de door de vakcentrale CNV georganiseerde training Harrie Helpt gevolgd. Daarbij kregen ze informatie over ziektebeelden, regelingen en de begeleiding van Wajongers. Verder zijn 70 collega’s opgeleid tot werkbegeleider. Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van UWV zijn nu 69 analyses uitgevoerd en 22 Wajongers geplaatst op een inclusieve functie. Daarnaast werkten er in 2014 bij UWV circa 140 Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.