Sectorplannen

Het kabinet stelt voor de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal € 600 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen. Bij de voorbereiding van diverse sectorplannen heeft UWV informatie geleverd over de arbeidsmarktsituatie in de desbetreffende sector. Het ging bijvoorbeeld om overzichten van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of regionaal niveau, of van kansrijke beroepen. Bij de uitvoering van de sectorplannen maakt UWV concrete afspraken over het leveren van kandidaten, het faciliteren van scholing en het inzetten van een aantal ondersteunende regelingen en services. UWV richt zich daarbij vooral op jongeren, ouderen en werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.