Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties

UWV en gemeenten hebben de gezamenlijke opdracht om te komen tot de registratie van werkzoekenden en vacatures in 1 systeem. Doel is om de transparantie op de arbeidsmarkt te vergroten en daarmee de slagingskansen voor werkzoekenden bij het vinden van een baan te verhogen. UWV stelt voor deze registratie zijn systemen Sonar, WBS en Werkmap ter beschikking aan gemeenten.

In samenspraak met de Programmaraad, een samenwerkingsverband van Divosa, VNG, UWV en Cedris, ligt de focus vooral op het gebruik van onze applicaties. We willen hiermee bereiken dat gemeenten zich meer bewust worden van de mogelijkheden van de systemen. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de registraties en daarmee de transparantie bevorderen. Gemeenten kunnen hun gebruikerswensen kenbaar maken en gezamenlijk met UWV prioriteiten stellen via het Intergemeentelijk Prioriteitenoverleg (IGP). Mede dankzij dit overleg zijn ten behoeve van de gemeenten veel wijzigingen in de UWV-applicaties doorgevoerd.

Omdat we werken aan de stabiliteit van onze systemen, hebben we tussen eind februari 2014 en begin 2015 geen wijzigingen doorgevoerd in onze systemen. Wel hebben we in de elektronische aanvraag WWB alle wijzigingen doorgevoerd die noodzakelijk waren vanwege de invoering per 1 januari 2015 van de Participatiewet en de Wet maatregelen WWB. Voor de release, die in januari 2015 heeft plaatsgevonden, is een aantal verzoeken van gemeenten meegenomen voor een betere ondersteuning van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Een belangrijke verbetering betrof een extra functionaliteit voor het gezamenlijk accountmanagement naar werkgevers toe.

Eind 2014 waren 285 gemeenten aangesloten op de UWV-systemen.