Werkgeversservicepunten 2014

Werkgevers zijn voor zowel UWV als gemeenten belangrijke partners. Zij zorgen immers voor de nodige banen. We geven samen met het merendeel van de centrumgemeenten invulling aan de dienstverlening voor werkgevers. Niet in iedere regio zijn alle gemeenten aangesloten – er is dan gekozen voor een benadering waarbij de subregio’s wel zaken afstemmen met het regionale Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. In totaal zijn er 35 regionale Werkgeversservicepunten, plus een landelijk Werkgeversservicepunt.

Op de Werkgeversservicepunten kunnen werkgevers terecht voor informatie, advies en expertise. Om werkgevers en branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s, hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeversservicepunten branchegericht ingedeeld. De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

Het landelijk Werkgeversservicepunt heeft in 2014 16 nieuwe landelijke convenanten afgesloten, waarvan meer dan de helft voor Wajongers. In de regio’s zijn in dezelfde periode 208 nieuwe convenanten afgesloten, waarvan bijna de helft voor Wajongers.