Basisdienstverlening voor WW’ers

De ervaring leert dat de meeste WW’ers met behulp van onze online basisdienstverlening op eigen kracht werk kunnen vinden. Zij krijgen een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl, waarmee zij documenten kunnen delen met de adviseur werk van UWV. Ook kunnen zij er de resultaten van sollicitatieactiviteiten bijhouden en op elk moment van de dag contact leggen met een adviseur werk. De adviseur werk kan via de Werkmap de sollicitatieactiviteiten van de klant controleren. 74,5% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig; 93,3% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.

Werkzoekenden hebben meer kans om de juiste baan te vinden wanneer zij een adequaat en volledig cv online hebben gezet. Met behulp van een Werkmapbericht attenderen onze medewerkers de WW’er op een ontbrekend of niet actief cv. Eind 2014 hadden 286.100 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 76% van het totale aantal WW’ers en conform de met het ministerie van SZW afgesproken norm.

In de vierde week na inschrijving kijken we naar de kwaliteit van het cv. Klanten krijgen dan via de Werkmap een bericht hoe ze hun cv kunnen verbeteren. Wanneer WW’ers niet reageren op berichten, nemen we contact met hen op. Om de kwaliteit van cv’s verder te verbeteren, hebben we in juli 2014 landelijk de online kwaliteitskaart cv geïntroduceerd. Deze kaart, in pdf-formaat, geeft de individuele klant een overzicht van wat er goed is en wat er beter kan in diens cv op werk.nl. Verder geven we aan welke vacatures er zijn die de klant zelf niet gevonden heeft, maar die wel bij hem passen. In totaal zijn tot en met december circa 75.000 kaarten aan klanten gegeven. Zo’n 42% van de klanten past vervolgens het cv aan. De cv’s die zijn aangepast, scoren aantoonbaar beter in de match- en zoekresultaten.

We streven ernaar in de vierde maand van werkloosheid met iedere WW’er een persoonlijk evaluatiegesprek te voeren. Dan gaan we na of de klant zich voldoende inspant om werk te vinden en bespreken we de verdere dienstverlening. Vaak vindt zo nodig in de zevende en tiende maand weer een evaluatie plaats.

Van het ministerie van SZW krijgen wij extra budget waarmee we een aantal groepen WW’ers extra ondersteuning kunnen bieden. Het gaat dan specifiek om oudere werkzoekenden, jeugdwerklozen en langdurig werklozen.