Online dienstverlening aan werkzoekenden

Iedereen die zich als werkzoekende bij UWV inschrijft, kan gebruikmaken van onze online dienstverlening op werk.nl. Hij krijgt een persoonlijke, beveiligde Werkmap op werk.nl en kan op die site ook zijn cv plaatsen. Daarnaast blijven we werken aan het verbeteren van de functionaliteit en het gebruiksgemak van werk.nl. We voeren continu onderzoek uit naar de ervaringen van klanten. Dat doen we op verschillende manieren: via klanttevredenheidsonderzoeken, bulletinboards (een online interactief klantenpanel) en onderzoek naar gebruiksgemak. De waardering voor de online dienstverlening voor werkzoekenden stijgt. Om de stijgende lijn te kunnen voortzetten gaan we door met verdere verbeteringen.

Werkzoekenden krijgen waar mogelijk alleen die informatie die op hun eigen situatie van toepassing is. Dit doen we door op werk.nl specifieke informatie aan te bieden per doelgroep, zoals WW’ers, WWB’ers en niet-uitkeringsgerechtigden.

Voor werkzoekenden ontwikkelt UWV online trainingen en webinars. Een webinar biedt de mogelijkheid interactief in te spelen op actuele ontwikkelingen en op specifieke behoeftes van klanten. Werkzoekenden inspireren ook elkaar met eigen voorbeelden en ervaringen tijdens webinars. Aan het begin van het webinar wordt hun gevraagd waarin zij het meest geïnteresseerd zijn als het gaat om het vinden van werk. De antwoorden bepalen mede de inhoud van het webinar. Bij een webinar helpen 2 trainers in 1 keer maximaal 140 werkzoekenden. Na afloop van het webinar ontvangen werkzoekenden online een document met alle gedeelde tips en informatie.

In 2014 is de online training Solliciteren beschikbaar gesteld. In aansluiting op deze online training kunnen klanten sinds juli 2014 het webinar Hoe val ik op met mijn cv volgen. Voor de doelgroep 45-plus is het webinar Solliciteren met 20 jaar ervaring ontwikkeld. Werkzoekenden krijgen na 8 weken werkloosheid via hun Werkmap een uitnodiging om deel te nemen aan dit webinar.

We stimuleren het gebruik van social media bij de zoektocht naar werk. In 2014 is het aanbod van online trainingen uitgebreid met de online training Vind een baan met social media en het webinar Netwerken via Twitter. Na de training en het webinar hebben de deelnemers via social media hun netwerk in kaart gebracht en geactiveerd, hun online profielen verbeterd, naar banen gezocht op social media en contact gelegd met recruiters en werkgevers. Voor wie social media relatief nieuw zijn, is het webinar Online profileren ontwikkeld. Belangrijke onderdelen van dit webinar zijn bewustwording van het belang van social media, online vindbaarheid en zichtbaarheid.

De community WerkVersterkers is een pilot met een online platform waarop werkzoekenden elkaar vragen kunnen stellen en met elkaar ervaringen, verhalen en tips kunnen uitwisselen in hun zoektocht naar werk. In oktober is WerkVersterkers landelijk opengesteld voor alle werkzoekenden. Op dit moment telt WerkVersterkers meer dan 6.300 leden.

De dienstverlening aan werkzoekenden met een WW-uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen, hebben we in 2014 grotendeels gedigitaliseerd. Na een succesvolle pilotperiode is besloten om met ingang van 7 januari 2015 de voorlichtingsbijeenkomsten voor startende zelfstandigen met een WW-uitkering op de vestigingen te vervangen door online informatie en een online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering op werk.nl. Na het doorlopen van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Dit bewijs is een voorwaarde voor het aanvragen van een startperiode met tijdelijk behoud van uitkering. Klanten geven de online training een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer. Van alle klanten die zijn doorverwezen naar de trainingspagina op werk.nl, start ongeveer 40% de training.