Resultaten IRO 2014

Bij een Individuele re-integratieovereenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. Hij kiest uit een groot aanbod van door UWV gecontracteerde IRO-bedrijven zelf het re-integratiebedrijf dat het beste bij hem past en stelt samen met dat bedrijf een plan op. In 2014 zijn 6.120 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering begonnen met een IRO-traject.

In totaal rondden 7.485 klanten hun IRO-traject af (3 werklozen en 7.482 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Voor 2.446 klanten eindigde het IRO-traject met een plaatsing in een dienstbetrekking. Dit waren allemaal klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij 555 van hen ging het om een duurzame plaatsing; een dienstverband van 12 maanden of langer.