Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; er is voor WW’ers geen structureel re-integratiebudget meer beschikbaar. We leggen nog wel verantwoording af over de resultaten van dienstverlening voor WW-gerechtigden die in 2011 of in de jaren daarvoor is ingekocht. Deze dienstverlening is vrijwel afgerond. Voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kennen we 2 inkoopkaders: 1 voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en 1 voor werkzoekende jonggehandicapten.

In 2014 zijn in totaal 5.409 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering succesvol afgesloten met een baan. 1.284 van hen vonden duurzaam werk: een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar.

Van de in 2014 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 16.142 niet tot werk (voor 5 WW-gerechtigden en 16.137 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband niet als direct einddoel hebben, maar die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 12.504 (voor 39 WW-gerechtigden en 12.465 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 4.925 niet succesvol (voor 18 WW-gerechtigden en 4.907 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

In 2014 hebben we 2.816 scholingen ingekocht. 2.098 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 39 WW-gerechtigde klanten en voor 2.059 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Eind 2014 liepen er nog 4.722 scholingen.