Techniekpact

Op 13 mei 2013 hebben kabinet, werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en UWV het Techniekpact 2020 ondertekend. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Doel is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Daar wordt langs 3 lijnen naartoe gewerkt: kiezen voor techniek, leren voor techniek, werken in de techniek.

Voor UWV biedt het Techniekpact kansen voor zijinstromers uit de WW. Naast het Techniekpact hebben de goedgekeurde sectorplannen binnen de techniek ook bijgedragen aan instroom en opleiding van werkloze technici. In totaal zijn 1.549 WW-gerechtigden uitgestroomd naar een nieuwe baan in de sectoren Metalektro en Metaal en techniek.

Het Techniekpact en de eind vorig jaar afgesloten cao’s in de sector Metaal en techniek en de sector Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls. In verschillende regio’s is de samenwerking toegenomen. Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds Otib (installatiebranche) werkt aan de oprichting van een Servicepunt Techniek Midden-Nederland. Ook loopt er vanuit het Techniekpact een initiatief om in de regio Zuidoost-Brabant een project te starten met werkgevers en UWV om het onderdeel werken en leren in de techniek concrete invulling te geven.