Servicepunt Kunst & Cultuur 2014

In de sector Kunst & Cultuur zijn na de recente grote reorganisaties veel mensen werkloos geworden. UWV heeft in samenwerking met de Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal Servicepunten Kunst & Cultuur opgericht. Deze servicepunten zijn sinds eind mei 2013 operationeel. Doel is om mensen uit de sector die werkloos zijn geworden, te helpen bij het vinden van nieuw werk. UWV probeert mensen die onder de doelgroep vallen, op te sporen met behulp van bestandsvergelijkingen.

Tot en met december 2014 zijn op deze manier 615 mensen in beeld gebracht; 560 van hen hebben gebruikgemaakt van korte of langdurige begeleiding vanuit het Servicepunt Kunst & Cultuur. Van hen hebben 164 weer werk gevonden. Momenteel worden 180 mensen begeleid. Van 128 klanten is een verzoek tot scholing gehonoreerd. De mensen die gebruikmaakten van het Servicepunt Kunst & Cultuur waardeerden de dienstverlening met een 7,7.

Het ministerie van OCW en UWV hebben ingestemd met het verzoek van de Federatie Cultuur om het project met 2 jaar te verlengen en om de doelgroep te verbreden. Ook zzp’ers en werknemers die via een verloningsconstructie verbonden waren aan een culturele instelling kunnen nu gebruikmaken van de dienstverlening van het servicepunt.