Ondersteunen over de grens

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. ‘Ondersteunen over de grens’ houdt in dat mensen en vacatures niet alleen online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, maar ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen in staat te zijn om een weloverwogen keuze te maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich met name op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In 2014 werden in totaal 285 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 70 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 215 werkzoekenden uit Nederland in Europa.