Fit 4 Work

Fit 4 Work is een experiment van UWV, de sociale diensten van de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, de G4) en Capelle a/d IJssel, en de GGD’en van de G4. Dit experiment heeft als doel een vernieuwde re-integratieaanpak te ontwikkelen voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Zij leren zo goed mogelijk hun leven op te bouwen, hun gezondheid te verbeteren en werk te vinden.

De hulp bestaat uit intensieve multidisciplinaire begeleiding door onder meer psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een acquisiteur voor het vinden van geschikte banen. Werken wordt ingezet als medicijn: de begeleiding is in eerste instantie gericht op snelle plaatsing van de deelnemer op een werkplek. Parallel aan deze plaatsing wordt gewerkt aan het hanteerbaar maken van de belemmeringen. Het Erasmus Medisch Centrum toetst het experiment van begin tot eind via wetenschappelijk onderzoek. Doelstelling is dat na afloop van het project meer dan de helft van de deelnemers duurzaam regulier werk heeft en dat de deelnemers zich aantoonbaar gezonder voelen. Daarnaast wordt gekeken of de maatschappelijke kosten lager uitvallen. Voor het onderzoek worden alle deelnemers 3 jaar gevolgd en vullen ze vragenlijsten in. Na 3 jaar kan het effect op de gezondheidsbeleving worden gemeten.

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 hebben UWV en de gemeenten ruim 1.300 deelnemers geselecteerd en aangemeld voor het wetenschappelijk onderzoek. De helft van deze groep krijgt het traject Fit 4 Work aangeboden. De andere helft krijgt reguliere dienstverlening. Het Erasmus Medisch Centrum heeft alle deelnemers benaderd om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek; zij vullen een vragenlijst in. Het eerste deel van het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum, naar de ingestroomde doelgroep, is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de kans dat de deelnemers zelfstandig uitstromen naar werk nagenoeg nihil is en dat het ook moeilijk zal zijn met de ondersteuning die Fit 4 Work biedt. Dit ondervindt ook de partij die Fit 4Work op dit moment uitvoert; zij schat in dat 10-15% uitstroomt naar werk. Het Erasmus Medisch Centrum is inmiddels gestart met de tweede vragenlijst. Pas na de derde en laatste vragenlijst kunnen definitieve uitspraken worden gedaan over de ervaren gezondheidsbeleving en de maatschappelijke kosten.