Werk vinden na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Mensen die een Ziektewet-uitkering ontvangen, worden na 44 weken ziekte opnieuw beoordeeld via een eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Ook mensen van wie de gezondheidssituatie tijdens het tweede ziektejaar mogelijk verbeterd is, worden opnieuw beoordeeld (dit is de zogeheten Toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar). Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verrichten deze beoordelingen.

Mensen van wie de Ziektewet-uitkering na de beoordeling beƫindigd wordt en die mogelijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering, worden sinds februari 2014 'herkenbaar' overgedragen aan onze adviseurs werk. Deze klanten zitten al minimaal een jaar in de Ziektewet en hebben mogelijk niet genoeg aan de standaard online dienstverlening. Zij krijgen daarom een startgesprek met een adviseur werk. Die bepaalt tijdens dit gesprek of de klant in aanmerking komt voor intensieve dienstverlening. Ook informeert de adviseur de klant tijdens dit gesprek over de rechten en plichten die horen bij de WW-dienstverlening.