Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee oudere werkzoekenden hun kans op werk kunnen vergroten. Een werkzoekende die geen dienstverband heeft, kan een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn/haar regio of de kans op werk aantoonbaar groter maakt. Werkgevers kunnen met de voucher (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie.

In 2014 zijn 2.402 scholingsvouchers toegekend, veel minder dan het verwachte aantal van 5.500. In de praktijk bleken veel werkzoekenden die een aanvraag indienden niet aan alle gestelde criteria te voldoen, en was de scholingsvoucher administratief moeilijk uitvoerbaar. Sinds 22 september 2014 is de hoogte van de voucher maximaal € 1.000 (daarvoor maximaal € 750); de doelgroep is tegelijkertijd uitgebreid van 55-plussers naar 50-plussers. Ook is de regeling op enkele punten aangepast en zijn de criteria versoepeld. Om de bekendheid van de scholingsvoucher verder te vergroten, hebben we in 2014 mailings naar ruim 140.000 werkzoekenden gestuurd. Ook wordt de voucher nu specifiek onder de aandacht gebracht tijdens de netwerktraining. Op uwv.nl en werk.nl staan meer voorbeelden van de inzet van de voucher. 

Sinds oktober is het aantal aanvragen spectaculair toegenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal toekenningen: kenden we aanvankelijk gemiddeld 180 aanvragen per maand toe, in december waren het er 456. Op grond van het aantal aanvragen sinds september verwachten we in 2015 maandelijks ruim 700 scholingsvouchers te zullen toekennen.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus die oudere werkwerkzoekenden aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser 3 maanden heeft gewerkt. In 2014 zijn 1.413 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal blijft sterk achter bij de huidige ambitie van 7.500 ingezette fees op jaarbasis (22.500 over 3 jaar). De criteria voor het aanvragen van een fee waren erg strikt, bovendien konden uitzendbureaus niet controleren of iemand tot de doelgroep behoorde.

In overleg met het ministerie van SZW is de doelgroep, net als die van de scholingsvoucher, per half september uitgebreid tot 50-plussers en de subsidieregeling is aangepast. Zo kan de regeling nu vanaf de eerste dag van werkloosheid worden ingezet, in plaats van pas na 3 maanden WW. Sinds oktober is het aantal aanvragen sterk toegenomen. Er worden echter nog steeds veel aanvragen afgewezen omdat ze niet tijdig zijn ingediend. De uitzendbureaus voeren in overleg met de brancheorganisaties ABU en NBBU verbeteracties uit. Op grond van het aantal aanvragen sinds september 2014 verwachten we in 2015 maandelijks ongeveer 660 plaatsingsfees te zullen toekennen.