50-plussers aan de slag

In 2014 vonden 52.300 WW’ers van 50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk. Dit is iets onder onze doelstelling van 54.400.

50-plussers komen extra moeilijk aan de slag, zeker naarmate de werkloosheid langer duurt. Daarom besteden we specifieke aandacht aan deze groep werkzoekenden. Op 1 juli 2013 is het project 55pluswerkt van start gegaan; het kabinet heeft daarvoor in totaal € 67 miljoen vrijgemaakt. In juni 2014 heeft het kabinet besloten € 34 miljoen extra beschikbaar te stellen om het project uit te breiden naar 50-plussers. Beide budgetten zijn samengevoegd en worden in de periode juli 2014–2017 ingezet voor alle werkloze 50-plussers.

We kunnen nu tot eind 2016 per jaar 43.000 50-plussers een netwerktraining bieden en 14.000 een inspiratiedag. Daarnaast kunnen we ondersteunende bemiddelingsinstrumenten inzetten, zoals plaatsingsfees en scholingsvouchers voor werkzoekenden of werkgevers. Dit vergroot de effectiviteit van de netwerktrainingen en daarmee de kansen op een baan.

Tijdens de netwerktraining Succesvol naar werk leren de deelnemers veel over netwerken, solliciteren, social media en zich profileren. De netwerktrainingen zijn op 1 juli 2013 van start gegaan. Inmiddels zijn ruim 54.900 50-plussers aan een netwerktraining begonnen, van wie 43.500 in 2014. In het najaar van 2013 zijn we met een effectmeting van de netwerktraining gestart, in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit. De eerste tussentijdse resultaten verwachten we in het eerste kwartaal van 2015.

Tijdens inspiratiedagen inspireren we 50-plussers met een WW-uitkering bij hun zoektocht naar werk en stimuleren we werkgevers om 50-plussers aan te nemen. In 2014 hebben in totaal 5 inspiratiedagen plaatsgevonden, met ruim 3.500 deelnemers. Verder hebben we voor deze doelgroep op verschillende regiovestigingen extra bijeenkomsten georganiseerd met werkgevers, speedmeets, netwerkgesprekken en workshops. Ook is er een landelijke LinkedIn-verdiepingsworkshop georganiseerd in samenwerking met de CEO van LinkedIn Benelux en 4 trainers, voor ruim 200 werkzoekenden en adviseurs van UWV.

UWV en MKB-Nederland zijn op 30 juni gestart met de massamediale campagne Open voor 50-plus. In radiospotjes, in advertenties in verschillende bladen en online roepen ondernemers andere werkgevers op om open te staan voor 50-plussers en zich via de website Openvoor50plus.nl aan te melden voor een netwerkgesprek met een werkzoekende 50-plusser. Inmiddels is de website al ruim 147.000 keer bezocht en hebben ruim 1.000 werkgevers toegezegd om bij een volgende vacature minimaal 1 50-plusser mee te nemen in de selectie.