Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer

UWV en de Feyenoord Foundation, waarin alle maatschappelijke projecten van voetbalclub Feyenoord zijn ondergebracht, werken sinds 2012 samen in het innovatieve project Jobscorer. Doelstelling van dit project is om een doorlopende groep van 11 Wajongers (jongens en meisjes) te motiveren en hen vervolgens duurzaam te plaatsen op de arbeidsmarkt. De Feyenoord Foundation biedt daarbij re-integratiebegeleiding.

In 2014 zijn 13 nieuwe kandidaten gestart; er zijn in totaal 20 jongeren begeleid. De resultaten tot nu toe wijzen op een significant hogere uitstroom naar werk van Wajongers dan bij reguliere dienstverlening. Van de 7 kandidaten die gedurende 2014 uitstroomden hebben 3 het werk hervat, van wie 2 duurzaam. Het uitstroompercentage ligt met 43% boven verwachting.

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe jonggehandicapten met arbeidsvermogen. In verband hiermee zijn gesprekken gestart tussen de partners en de gemeente Rotterdam om de dienstverlening van Jobscorer te waarborgen voor kandidaten die onder het uitvoeringsregime van de gemeente Rotterdam zullen vallen. UWV is er voorstander van om de samenwerking meerjarig voort te zetten na afloop van het huidige contract per 1 april 2015.