Reguliere werkplekken voor Wajongers

UWV zet in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. We werken hierbij samen met het initiatief Wajong Werkt, dat wordt ondersteund door ambassadeurs uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. Eind 2014 telden we 7.100 direct voor werk beschikbare Wajongers met een duidelijk profiel. Van hen hebben er 930 een Wsw-indicatie. Voor een groot deel van de beschikbare Wajongers is een cv opstellen te hoog gegrepen. Eind 2014 hadden 2.600 (33%) van hen een cv op werk.nl geplaatst.

Het Wajong-bestand is dynamisch. Op basis van gesprekken die we met Wajongers voeren over hun cv moeten we bijvoorbeeld soms constateren dat ze niet langer beschikbaar zijn voor werk. De komende jaren completeren we ons bestand aan direct voor werk beschikbare Wajongers zo veel mogelijk. Daarvoor zullen we tussen 2015 en 2018 alle oWajongers met arbeidsvermogen die niet werken oproepen voor een gesprek om te kijken wat hun afstand is tot de arbeidsmarkt en wat er voor nodig is om ze bemiddelbaar te maken. De uitkomsten maken we via de Werkgeversservicepunten transparant voor werkgevers in het kader van de door het kabinet en sociale partners gemaakte banenafspraak.

Om bemiddelbare Wajongers nog beter in beeld te brengen voor geïnteresseerde werkgevers, zijn we eind juli 2014 in het project Wajong in beeld begonnen met het registreren en aanvullen van opleidingsgegevens in ons klantvolgsysteem. Ook organiseren we workshops en andere groepsactiviteiten. Daar krijgen de Wajongers meer inzicht in hun eigen kwaliteiten en leren ze hoe ze zich beter kunnen presenteren.

Werkgevers kunnen vacatures die specifiek voor Wajongers bedoeld zijn, aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De Werkgeversservicepunten koppelen Wajongers aan ingediende vacatures. Via de Werkgeversservicepunten zijn in 2014 7.800 Wajong-vacatures ingediend.