Fraudes met medische diagnoses

Onderzoek door het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW heeft begin 2012 een zaak aan het licht gebracht rond mogelijk georganiseerde fraude met persoonsgebonden budgetten en vervalste diagnoses. In dit kader heeft UWV in 131 gevallen de toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. In de meeste gevallen is psychiatrische expertise gevraagd en in 5 gevallen hebben we een diagnostische opname van 5 werkdagen ingezet om tot een sluitende diagnose te komen en op basis daarvan de belastbaarheid te kunnen vaststellen. In 5 gevallen werd de uitkering geschorst, omdat de klant weigerde mee te werken aan onderzoek. In totaal 79 uitkeringen zijn beƫindigd of verlaagd en in 8 gevallen is (een deel van) de uitkering teruggevorderd. Ook een verzoek van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW om nog eens 15 gevallen extra te beoordelen is intussen afgerond. Daarbij zijn 5 uitkeringen beƫindigd, 3 uitkeringen verlaagd en 7 uitkeringen ongewijzigd gebleven.

Er lopen nog 21 beroepszaken naar aanleiding van de primaire beslissingen inzake de herbeoordeling. Eerder zijn 30 zaken ongegrond verklaard en 7 gegrond, 2 keer is een zaak ingetrokken. Bij de Centrale Raad van Beroep lopen nog 14 zaken; daarnaast zijn er nog 2 klanten die een zaak kunnen aanspannen na een verloren beroepszaak. In het kader van beslissingen waarbij de uitkering werd teruggevorderd loopt bij de Centrale Raad van Beroep momenteel nog 1 zaak.