Handhaving en het sociaal-medisch beroepsgeheim

Ook bij sociaal-medische zaken zijn we er alert op dat burgers, werkgevers en leveranciers zich aan regels en afspraken houden. Wanneer onze verzekeringsartsen een vermoeden van fraude hebben, bevinden zij zich in een lastig parket. De wet staat de verzekeringsarts niet toe om bij een redelijk vermoeden van fraude de noodzakelijke gegevens te verstrekken, ook niet aan een UWV-functionaris. Het ministerie van SZW werkt nu in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en UWV aan een voorstel tot wijziging van de wet waarmee dat wel mogelijk wordt. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat is afgerond.