KCVG 2014

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd in de verzekeringsgeneeskunde.

Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar. UWV staat daarbij garant voor de financiering van reeds gestarte promotietrajecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV-brede kennisagenda. Ieder nieuw onderzoeksvoorstel moet ook praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten behelzen.