Pilot Breinwerk

In 2013 hebben we in Hengelo de pilot Breinwerk ontwikkeld. Doel is een betere kwaliteit van de verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten. De Breinwerk-werkwijze wordt gekenmerkt door snelle activering van de vangnetters, het bieden van structuur, snelle re-integratie en waar nodig de inzet van een werkervaringsplek en beweegprogramma’s. Hierbij is de re-integratiebegeleider of de arbeidsdeskundige leidend en heeft de verzekeringsarts een expertrol. De zieke vangnetter ontvangt snel (binnen enkele dagen) een oproep voor het spreekuur bij de re-integratiebegeleider. Vervolgens neemt de re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige iedere 3 weken telefonisch contact op. Daarnaast verwijzen we vangnetters voor interventies door naar een externe zorgaanbieder en/of naar een organisatie die gespecialiseerd is in het vinden van werk. Hiervoor hebben we contracten met re-integratiebedrijven afgesloten.

In januari 2014 zijn we in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met de pilot, in combinatie met een studie naar het effect van deze werkwijze. Op alle 3 de locaties is de instroom inmiddels afgerond. De pilot duurt een jaar.