Wsw-indicatiestelling 2014

Mensen die door lichamelijke, psychische of verstandelijke problemen geen ‘gewone’ baan kunnen vinden en in aanmerking willen komen voor een baan in de sociale werkvoorziening (SW), hebben een Wsw-indicatie nodig. Zo’n indicatie is meestal 3 jaar geldig. Na die periode onderzoekt UWV of de sociale werkvoorziening nog steeds de beste werkplek is.

In 2014 hebben we 23.300 Wsw-aanvragen behandeld. Er zijn 8.900 beschikkingen voor een eerste indicatie afgegeven en 14.400 beschikkingen voor een herindicatie. In 98%, respectievelijk 99% van de gevallen deden we dat tijdig (binnen 16 weken).