Dienstverlening aan eigenrisicodragers en hun verzekeraars

UWV wil de dienstverlening aan ERD-werkgevers (eigenrisicodragers voor de WIA, de Ziektewet en de WW) verbeteren. Het programma Robuust ERD-schap en Werkgever-verhaal heeft in 2014 voorbereidingen getroffen voor een verbeterde voorlichting via uwv.nl en UWV Telefonie. Via het UWV-Werkgeversportaal krijgen werkgevers digitaal toegang tot documenten; dit zorgt voor meer transparantie en snelheid. Het programma wordt in 2016 afgerond.

Verzekeraars kunnen met machtiging van de werkgever bij UWV een herbeoordeling aanvragen als er sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie van een werknemer. In 2013 hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars daarvoor een convenant afgesloten. Het gaat om werkgevers die eigenrisicodrager zijn en die de kosten voor de betaling van uitkeringen aan hun werknemers hebben verzekerd. Deze specifieke herbeoordelingen zijn sinds september 2014 separaat herkenbaar en meetbaar. Sindsdien hebben we circa 200 herbeoordelingen uitgevoerd; op jaarbasis kunnen we er maximaal 4.000 verrichten. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de herbeoordelingen leidt tot een andere indeling in de WIA.