Sociaal-medische beoordelingen

Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt het recht op en de hoogte van de geclaimde uitkering. Ook stellen zij vast wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn. In 2014 voerden zij in totaal 80.000 claimbeoordelingen uit (2013: 83.300).

Wanneer verandering optreedt in de persoonlijke situatie van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, kan een herbeoordeling volgen. De afspraak met het ministerie van SZW was dat we in 2014 31.000 herbeoordelingen zouden uitvoeren. We hebben in 2014 35.200 herbeoordelingen uitgevoerd (2013: 34.000). Daarvan zijn 26.200 herbeoordelingen uitgevoerd op verzoek van de klant zelf, diens werkgever en/of de verzekeraar. Deze herbeoordelingen op verzoek hebben de hoogste prioriteit.

Sinds november 2013 worden alle mensen met een Ziektewet-uitkering na 44 weken ziekte beoordeeld. In 2014 hebben we 32.000 van deze eerstejaars Ziektewet-beoordelingen afgerond.