Internationale controles

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in 2014 bij 451 vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 9,6 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald, waarvan het grootste deel in Turkije (€ 4,9 miljoen), Marokko (€ 2,3 miljoen), Suriname (€ 0,6 miljoen) en Spanje (€ 0,3 miljoen). Daarbij proberen we sinds 2014 een nieuwe werkmethode uit waarbij de ambassades en consulaten minder worden ingeschakeld en we samenwerking zoeken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In 2014 heeft ons Interventieteam Buitenland klanten bezocht in België, de Nederlandse Antillen, Frankrijk, Turkije, Kroatië, Hongarije, Noorwegen en Oostenrijk. In totaal is voor € 0,4 miljoen aan benadeling vastgesteld en voor € 0,3 miljoen aan boetes opgelegd.

Met het Department for Work and Pensions (DWP) in Engeland en het Turkse verbindingsorgaan Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) zijn in 2014 nadere afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling om uitkeringsmisbruik te signaleren. Ook hebben we in het voorjaar deelgenomen aan de werkgroep Uitkeringsfraude van de Benelux-Raad.