Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zorgvuldig uit wat die regels zijn, wat we van burgers verlangen, wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten en wat het aangescherpte boetebeleid inhoudt. In onze communicatie daarover proberen we een goede balans aan te brengen tussen duidelijkheid en vriendelijkheid. Ook hebben we, in samenwerking met het ministerie van SZW, mensen met recht op een uitkering in een campagne gewezen op hun verplichtingen. Daarvoor hebben we radiospotjes uitgezonden en banners op internet ingezet.

Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Daarbij maken we steeds meer gebruik van digitale onderzoeksmethoden. Verder zetten we in toenemende mate online kanalen (waaronder de Werkmap) in om de naleving van plichten te bevorderen. Bijvoorbeeld door op specifieke momenten, zoals rondom vakantieperiodes, gerichte communicatieacties te ondernemen. Daarnaast proberen we specifieke doelgroepen, onder wie startende ondernemers en uitzendkrachten, met behulp van digitale tools te ondersteunen bij het naleven van hun plichten.