Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

Aan uitkeringsgerechtigden stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking via uwv.nl; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In 2014 kreeg uwv.nl 38 miljoen bezoeken.

Sinds 1 april 2014 zijn brieven voor werknemers over de uitvoering van de Ziektewet digitaal beschikbaar via Mijn UWV. We sturen de brieven ook per post, als de werknemer daar om vraagt. Ook kunnen alle uitkeringsgerechtigden hun betaalspecificatie en jaaropgave raadplegen via Mijn UWV. Alleen klanten die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen) krijgen nog een papieren exemplaar toegestuurd. Op dit moment maakt ongeveer 18% van de klanten hiervan gebruik. Dit zijn vooral klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; mensen met een WW- of Ziektewet-uitkering vragen er veel minder om.

We verwijzen klanten voor informatie zo veel mogelijk naar uwv.nl. Daar kunnen zij desgewenst brochures downloaden. Burgers die niet goed met een computer overweg kunnen, ontvangen van ons een flyer waarin we uitleggen hoe ze van onze online dienstverlening gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van een DigiD en het werken met Mijn UWV en de Werkmap. We ondersteunen deze klanten ook via inloopspreekuren op de vestigingen en via UWV Telefoon. Aan klanten die niet met een computer overweg kunnen vanwege een beperking, geven we aangepaste papieren brochures. Deze brochures zijn toegesneden op onder meer laaggeletterdheid en bevatten informatieve afbeeldingen. Als eerste in deze brochurelijn is een concept voor Wajongers ontwikkeld. Daarna volgen brochures voor de overige klantgroepen.