Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren 2014

Als de regels eenvoudiger zijn, kunnen we onze processen verder automatiseren en zo besparen op onze uitvoeringskosten. Bovendien zijn eenvoudiger regels beter uit te leggen aan onze klanten. Om onze besparingsdoelstellingen voor 2015 en volgende jaren te halen, hebben we vooral de uitvoering van de WW vereenvoudigd. Daarnaast werken we aan de automatisering van de uitkeringsprocessen voor de WAO. Door aangepaste regelgeving kunnen we in 2015 op basis van gegevens uit de polisadministratie, de WAO-uitkering automatisch met andere inkomsten verrekenen.