Volumeontwikkelingen

Als werken (tijdelijk) onmogelijk is, zorgen we snel voor een uitkering. Eind 2014 waren in totaal circa 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Onder hen waren 440.800 WW’ers en 956.200 mensen met een arbeidsongeschiktheids-, Ziektewet- of Wazo-uitkering. Ons uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in 2014 goed gelukt.

WW

De toename van het aantal uitkeringen lijkt af te vlakken dankzij een voorzichtig economisch herstel. We kenden in 2014 605.200 nieuwe uitkeringen toe, 1% minder dan in 2013 (613.200). We beëindigden 602.000 uitkeringen, 17% meer dan in 2013 (515.700). We handelden in 2014 691.500 aanvragen voor een WW-uitkering af, 3% minder dan in 2014 (713.000). Het aantal lopende uitkeringen steeg tot 440.800, 1% meer dan eind 2013 (437.700).

WIA

In 2014 handelden we 55.900 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 36.900 nieuwe WIA-uitkeringen, 1% minder dan in 2013 (37.100). Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg tot 209.600, een stijging met 12% ten opzichte van eind 2013. Dat is volgens verwachting; de wet is, ook de komende jaren, nog in opbouw.

Wajong

Met ingang van 1 januari 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. De Wajong staat sindsdien alleen open voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. UWV stimuleerde iedereen die in aanmerking meende te komen voor een uitkering op basis van de sinds 2010 geldende nWajong om vóór 10 september 2014 een aanvraag in te dienen. Het recht op een nWajong-uitkering gaat pas 16 weken na de aanvraag in. Aanvragen die na 10 september 2014 zijn ontvangen, kunnen niet meer leiden tot een werkregelinguitkering.

We handelden 25.800 Wajong-aanvragen af. Het aantal nieuwe uitkeringen voor de oude en nieuwe Wajong daalde licht: van 17.700 in 2013 naar 17.400 in 2014. Het totale aantal lopende Wajong-uitkeringen steeg tot 250.600; dat is een stijging met 5% ten opzichte van eind 2013 (238.700).

Ziektewet

In 2014 zijn 4% minder Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in 2013 (202.500 tegenover 210.600). Het aantal lopende Ziektewet-uitkeringen per eind 2014 was 91.800, 4% minder dan eind 2013 (95.700). De totale uitstroom bedroeg 269.900, ongeveer evenveel als in 2013 (268.500).

Wazo

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. We hebben 130.400 Wazo-uitkeringen toegekend, 2% minder dan in 2013 (133.300). Daarnaast kregen 900 vrouwen die als zelfstandige werken een uitkering wegens zwangerschapsverlof toegekend, volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Eind 2014 waren er in totaal 44.000 lopende Wazo-uitkeringen, 10% meer dan een jaar geleden (40.000). Gemiddeld ontvingen 40.500 mensen een Wazo/ZEZ-uitkering, bijna 1% meer dan in 2013 (40.200).