Maatschappelijk verantwoord ondernemen

UWV staat midden in de maatschappij en draagt bij aan het perspectief van zijn klanten. Wij streven ernaar dat ons handelen een positieve, duurzame impact heeft op mens, milieu en samenleving. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling transparantie, milieu en vitaliteit.

Transparantie

UWV werkt met veel persoonlijke gegevens van klanten. Wij worden gefinancierd uit publieke middelen. Dat zijn 2 belangrijke redenen om hoge prioriteit te geven aan onze betrouwbaarheid voor klanten, partners en opdrachtgevers. Wij gaan zorgvuldig om met het beheer en de verwerking van persoonlijke gegevens. Daarnaast zijn wij transparant over ons handelen tegenover onze opdrachtgever, onze stakeholders, onze klanten en onze medewerkers.

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. Medewerkers van UWV participeren in onderzoek bij andere RBB-leden. Op initiatief van UWV is binnen de RBB een mvo-platform ingericht.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Inzet voor 2015 is ten minste de certificering op niveau 3 te behouden.

Milieu

Wij willen de belasting van het milieu als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperken. Daarom gebruiken wij 100% groene energie. Op grotere kantoren wordt het energieverbruik systematisch gemonitord. Op die kantoren is sinds 2012 17,6% energiebesparing gerealiseerd. Voor 2014 en 2015 wordt de CO2-uitstoot door het aardgasverbruik van UWV volledig gecompenseerd met behulp van internationale Gold Standard certificaten. De uitstoot is sinds 2012 met 16,7% gedaald.

Afval wordt voor 68% gerecycled. We streven naar reducering van het percentage restafval. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS-Business Card aan te bieden voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo-gedragscode voor leveranciers ondertekenen.

Vitaliteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers tevreden en gezond zijn. We zetten ons in om hun betrokkenheid, innovatief vermogen en eigen verantwoordelijkheid te versterken. Wij bieden arbeidsplaatsen aan Wajongers en andere mensen die moeilijk aan het werk komen. Sinds 2014 zijn er 56 Wajongers binnen UWV geplaatst op duurzame inclusieve arbeidsplaatsen, 51 van hen zijn nog steeds werkzaam.

UWV kent doelgroepnetwerken zoals Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en sinds maart 2015 ook het vrouwennetwerk VROUW@UWV.