Afhandeling integriteitszaken 2015

 2015 t/m aug.
Volledig afgesloten integriteitszaken78
Aangifte bij de politie11
Tegen een klant (agressie/poging tot omkoping/valsheid in geschrifte)5
Tegen een derde (valsheid in geschrifte/bedreiging/vernieling)6
Tegen een UWV-medewerker0
Arbeidsrechtelijke maatregel16
Ontslag op staande voet2
Beëindiging dienstverband1
Strafschorsing4
Schriftelijke waarschuwing9
Mondelinge waarschuwing0
Geen aangifte of arbeidsrechtelijke maatregel51

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. ‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV-gedragscode, waarin de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen. Voor een aantal specifieke functies zijn aanvullende regels van toepassing.

Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen.

In de eerste 8 maanden van 2015 ontvingen we 119 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 78 onderzoeken gestart en werden 78 zaken volledig afgesloten (waarvan 11 zaken uit 2014).