Menu

Welkom

op de verantwoordingssite van UWV

Bekijk in vogelvlucht onze focus voor 2015

Kerncijfers

uitkeringsgerechtigden Ga naar grafiek
mensen met een arbeidsbeperking naar werk begeleid Ga naar grafiek
sociaal-medische (her)beoordelingen Ga naar grafiek
aan fraude opgespoord Ga naar grafiek
WW’ers vonden werk Ga naar grafiek
tevredenheidscijfer uitkeringsgerechtigden Ga naar grafiek

Beeldverslag

 • Aan het werk

  In 2014 begon de werkloosheid, na een jarenlange stijging, iets af te nemen. Maar van een echt keerpunt was nog geen sprake. We kenden in 2014 605.200 WW-aanvragen toe, 1% minder dan een jaar geleden. Gelukkig vonden in 2014, mede dankzij onze dienstverlening, 253.100 WW’ers weer werk, onder wie 52.300 50-plussers. We hielpen 13.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan.

  Lees hier meer over hoeveel mensen UWV aan werk hielp.
 • Online én face to face

  In 2014 hebben we geïnvesteerd in verdere verbetering, uitbreiding en innovatie van onze online dienstverlening. De meeste mensen kunnen er goed mee uit de voeten. Mensen die er moeite mee hebben, kunnen langskomen op een van onze vestigingen, of telefonisch vragen stellen. Doordat we zo veel mensen online konden helpen, hielden we ruimte over om mensen die dat nodig hadden, zoals oudere werklozen en mensen met een arbeidsbeperking, persoonlijk te helpen bij het zoeken naar werk.

  Lees hier meer over de online dienstverlening van UWV voor werkzoekenden.
 • Tijdig en zorgvuldig

  In 2014 kregen circa 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. In vrijwel alle gevallen ontvingen zij de eerste betaling binnen de gestelde termijn. Voor de WW, Ziektewet en WIA is dat 4 weken, voor de Wajong 18 weken. Als het niet lukt, verstrekken we de klant op diens verzoek een voorschot. Zo voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

  Lees hier meer over de uitkeringsverstrekking van UWV.
 • Beoordelen

  Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen (her)beoordeelden in 2014 voor 115.200 mensen het recht op en de hoogte van de uitkering. Ook deden zij 32.000 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. Mensen die nog arbeidsmogelijkheden hebben, konden rekenen op persoonlijke ondersteuning. In 2014 hielpen we 13.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk.

  Lees hier meer over de sociaal-medische beoordelingen van UWV.
 • Werk voor Wajongers

  We hebben in 2014 veel energie gestoken in het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. We maakten voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk en wat zij wel en niet kunnen. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd 8.000 Wajongers aan het werk te helpen.

  Lees hier meer over hoe UWV Wajongers aan het werk helpt.
 • Duidelijk over regels

  We willen voorkomen dat mensen onbedoeld – door onduidelijkheid – de regels overtreden. Daarom hebben we in 2014 veel aandacht besteed aan het goed uitleggen van de regels, het aangescherpte boetebeleid én wat wij van burgers verwachten. Ook zijn we in 2014 begonnen om bij het opleggen van boetes nadrukkelijk rekening te houden met de mate waarin de overtreding de burger verweten kan worden.

  Lees hier meer over het handhavingsbeleid van UWV.
Kies verhaal